18. januar – Ljekari nezadovoljni Zakonom o zdravstvenoj zaštiti – Hrvatska

0
316

Hrvatsko Udruženje koncesionara primarne zdravstvene zaštite (HUKPZZ) izrazilo je nezadovoljstvo Zakonom o zdravstvenoj zaštiti poručivši kako ih HZZO neopravdano kažnjava zbog stope bolovanja, pri čemu ne daje odgovor na pitanje o budućnosti koncesija i hoće li krenuti njihovo raspisivanje dok broj koncesionara opada. Predstavnici HUKPZZ-a zatražili su obustavu kazni koje domovi zdravlja pokreću prema ordinacijama sa malim brojem osiguranika, ispod 1250, jer je osiguranika sve manje, a ljekar ne smije ništa naplatiti, dok lokalna samouprava ne ispunjava zakonske obaveze sufinansiranja primarne zdravstvene zaštite. Predsjednica HUKPZZ-a Josipa Rodić upozorila je da se ljekari kažnjavaju i zbog previsoke stope bolovanja, što je vrhunac sarkazma. Ako je stopa bolovanja viša od prosječne, a realne su potrebe takve, ljekar ne može snositi odgovornost. Problem je i sa potrošnjom ljekova jer su za oko 30% ljekova propisane smjernice koje ljekari moraju poštovati. Ako ljekar prepiše lijek koji ne zadovoljava smjernice, iako je bolji za pacijenta, dolazi do sukoba sa HZZO-om. Mi ne možemo pacijentu uskratiti lijek koji su stručnjaci odabrali za liječenje. Dužni smo propisati najbolji lijek, a ne misliti koliki će trošak snositi osiguravajuća kuća, tj. HZZO – objasnila je Rodić. Rodić se također žali i na premali broj ljekara, ustvrdivši da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radi 19% ljekara koji su već trebali da odu u penziju, a porodičnoj medicini nedostaje 1200 ljekara. – Pojedini ljekari imaju preveliki broj pacijenata, primjera radi, jedan ginekolog brine o 9000 pacijentkinja. Pacijentu se ne odvoji više od pet minuta vremena, što je ispod dostojanstva i ljekara i pacijenata – kazala je Rodić dodajući da bi dnevni normativ bio pregledanje oko 40 pacijenata, a pregleda se od 80 do 120.