18. maj – Recentralizacija zdravstvene zaštite – Srbija

0
230

Predstavnici Mreže za zdravlje Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) ukazali su da se prilikom svake izmjene propisa i organizacije rada zdravstvenih ustanova mora voditi računa o tome da svaki stanovnik treba da ima potrebnu zdravstvenu zaštitu. Koordinatorka Mreže za zdravlje Jasmina Tanasić je o novim zakonskim rješenjima u oblasti zdravstva rekla da je u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu prošlog mjeseca, najvažnija izmjena što osnivačka prava nad domovima zdravlja prelaze na Republiku, odnosno na AP Vojvodinu.
Do 26. maja ove godine lokalne samouprave su u obavezi da sprovedu postupak finansijske kontrole nad zdravstvenim ustanovama čija osnivačka prava prelaze na Republiku i da ga u roku od pet dana proslijede Ministarstvu zdravlja.
Tanasić je kazala da je istraživanje pokazalo da je u poslednje dvije godine dostupnost primarne zdravstvene zaštite na 10 odsto teritorije i za tri odsto stanovništva praktično nestala.
– Recentralizacija zdravstvene zaštite predviđa ukrupnjavanje sistema, fuzionisanje primarne zdravstvene zaštite, dalje zatvaranje nekih ambulanti i manjih zdravstvenih stanica. Kriterijum organizovanja će biti broj stanovnika i efikasnost sistema, ali nas interesuje kako da svi zajedno nađemo neki model koji će garantovati da će do svakog stanovnika stiću usluga koja mu je potrebna – kazala je Tanasić.
Podsjetila je da državne apoteke ostaju u vlasništvu lokalnih samouprava i ocijenila da je pitanje da li će one moći da opstanu ako se lijek bude tretirao kao roba. Istakla je i da su sve veće potrebe za dugotrajnom njegom, kao i uslugama palijativne njege, ali da sistem tih usluga nije razvijen.