18. septembar – Četvrta šansa za potomstvo za 100 parova – Srbija

0
269

        Do kraja godine će o trošku Grada, u četvrti pokušaj vantjelesne oplodnje ući 100 parova, a za ove namjene iz gradske kase biće izdvojeno 30 miliona dinara, potvrdila je za Novosti dr Vera Dražić, sekretar za zdravstvo. Javni poziv za prijavljivanje parova objavljen je, a dokumentacija se podnosi do 7. oktobra.

       Pravo da konkurišu imaju bračni i vanbračni partneri koji imaju prebivalište u Beogradu najmanje godinu dana prije podnošenja prijave. Uslov je i da žene nisu rađale, da iza sebe imaju tri neuspjela pokušaja VTO, kao i da nisu starije od 45 godina. Kandidati moraju podnijeti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje navedenih uslova – potvrdu RFZO ili zdravstvene ustanove o tri bezuspješna pokušaja VTO, kao i potpisanu izjavu žene da nije rađala.