18. septembar – Dr Tomčuk v.d. direktor bolnice u Dobroti

0
257

        Ministarstvo zdravlja imenovalo je specijalistu psihijatra dr Aleksandra Tomčuka za vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru, pošto je mr Dragan Čabarakapa podnio ostavku na tu funkciju krajem jula, piše Dan.

        Dr Tomčuk je bio tokom dva mandata do 2013. godine na čelu Specijalne bolnice za psihijatriju.

        Dr Tomčuk je za Dan rekao da će rukovoditi bolnicom do izbora novog direktora, ali ističe da se neće kandidovati za tu funkciju.

        – Neću ponovo biti direktor bolnice jer sam bio u dva mandata. Pored toga u ustanovi imamo sistemske probleme, nedostatak kapaciteta i to treba što prije riješiti zbog pacijenata koji u njoj borave. Problem je nedostatak sudske bolnice što otežava funkcionisanje, jer svi pacijenti kojima je izrečena zatvorska kazna smješteni su u našoj ustanovi. S nedostatkom kapaciteta susrijeće se i Odjeljenje za liječenje bolesti zavisnosti. Imamo koliko hoćete problema. Očekujemo da će se uskoro naći rješenje i izabrati novi direktor koji bi uspio da otkloni prepreke za liječenje – navodi dr Tomčuk.

        Prethodna uprava bolnice u izvještaju o radu navela je da je nedostatak novca za funkcionisanje i materijalne troškove jedan od glavnih problema.

        Nedovoljna su sredstva koja su i u proteklim godinama izdvajana za ovu bolnicu. U poslednje četiri godine Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo pravde, iako su obavezivani da zajednički s Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom finansija rade na obezbjeđenju dodatnih budžetskih sredstava za 2016. godinu, za ZU Specijalnu bolnicu za psihijatriju Kotor i to u iznosu od 124.000 eura (44.000 eura za obezbjeđenje Sudskog odjeljenja, 10.000 eura za uspostavljanje sistema video-nadzora i 75.000 eura dodatnih sredstava za pacijente socijalne slučajeve na hroničnim odjeljenjima), nijesu imali nikakvu participaciju u troškovima rada ove bolnice, navode iz Specijalne bolnice.