18. septembar – Unaprijediti znanje i sposobnosti zdravstvenih radnika koji rade sa marginalizovanim grupama

0
260

        Izabranim doktorima za djecu, patronažnim sestrama i ostalim uključenim u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite neophodno je obezbijediti uslove da razvijaju kompetencije u skladu sa savremenim trendovima, a posebno je važno unapređivati znanja i sposobnosti onih koji pružaju usluge marginalizovanim grupama. To je saopštio direktor Doma zdravlja Podgorica dr Nebojša Kavarić na otvaranju prve akreditovane obuke za stručno usavršavanje patronažnih sestara, za pružanje podrške ranom razvoju djece sa posebnim akcentom na Rome i Egipćane.

        Dr Kavarić je kazao da je program obuke namijenjen patronažnim sestrama, izabranim doktorima za djecu, saradnicima u sektoru zdravstva i socijalne zaštite, kao i medijatorima.

        -Svrha obuke je unapređenje znanja i sposobnosti patronažnih sestara i ostalih profesionalaca sa posebnim osvrtom na kućne posjete u vezi sa zaštitom zdravlja djece i njihovih majki. Uzimajući u obzir da patronažna sestra, počinje da sarađuje sa porodicom tokom prvog mjeseca rođenja djeteta, ona ima idealnu priliku da na vrijeme uoči i skrene pažnju roditeljima na faktore rizika po zdravlje djeteta koje je identifikovala u porodičnom okruženju – pojasnio je dr Kavarić.

        On je kazao da je cilj da se, kroz kontinuiranu edukaciju bar jednom godišnje za sve pružaoce zdravstvenih usluga, djeci i majkama obezbijedi uniformnost i kvalitet upućivanja poruka i aktivnosti kada je u pitanju patronaža širom Crne Gore.

        – Izabranim doktorima za djecu, patronažnim sestrama i svim ostalim uključenim u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite neophodno je obezbijediti uslove da razvijaju svoje kompetencije u skladu sa savremenim trendovima pružanja što kvalitetnije zdravstvene zaštite svojim korisnicima – istakao je dr Kavarić.

        Posebno je, kako je dodao, važno raditi na unapređivanju znanja i sposobnosti pružalaca usluga korisnicima koji pripadaju vulnerabilnim, a naročito marginalizovanim populacionim grupama.