19. februar – Doktorke izložene polnoj diskriminaciji – SAD

0
287

Iako je u odnosu na muškarce mnogo više žena stagniralo u medicinskoj karijeri i ima manja primanja nego njihove kolege, zvanični stav je da je riječ o pojedinačnim slučajevima i da su muškarci i žene ravnopravni u medicinskom pozivu.
Činjenica je, međutim, da liderske pozicije u zdravstvenim institucijama, ali i onima koje obrazuju medicinske kadrove, najviše zauzimaju pripadnici jačeg pola. Samo 15 odsto odjeljenja u klinikama i zdravstvenim centrima u SAD ima načelnice, a žene se nalaze na mjestu dekana u svega 16 odsto obrazovnih medicinskih ustanova.
Prema izvještaju Asocijacije američkih medicinskih koledža žene su u poslednjoj deceniji zauzele svega 30 odsto radnih mjesta u akademskoj medicini.