19. oktobar – EVROPSKA NEDJELJA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

0
256

Evropska nedjelja sigurnosti i zdravlja na radu ove godine obilježava se od 19. do 25. oktobra sa vodećom temom „Upravljanje stresom za zdravo mjesto rada“, kao dio kampanje „Zdravo radno mjesto“ Evropske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Stres na radu identifikovan je kao jedan od glavnih uzroka bolovanja i bolesti povezanih s radom. Stres je drugi najčešći prijavljeni zdravstveni problem vezan uz rad u Evropi i smatra se da je, uz psihosocijalne rizike, odgovoran za više od polovine izgubljenih radnih dana. Troškovi koje poremećaji mentalnog zdravlja mogu prouzrokovati u poslovanju i koji se procjenjuju na otprilike 240 milijardi eura godišnje predstavljaju problem koji nikako ne smijemo zanemariti. Posljednje panevropsko istraživanje javnog mišljenja, koje je sprovela EU-OSHA pokazuje da 51% radnika smatra da je stres povezan sa radom uobičajan na njihovom radnom mjestu, a četiri od deset radnika misli da se u njihovim firmama stresom ne upravlja dobro. Najčešći navedeni uzroci stresa povezanog sa poslom bili su reorganizacija posla ili poslovna nesigurnost (72% ispitanika), prekovremeni rad ili prekomjerno radno opterećenje (66%) i nasilje ili uznemiravanje na radnom mjestu (59%). Ipak, poslodavci i radnici zajedno mogu uspješno rješavati i spriječiti stres povezan sa radom, kao i psihosocijalne rizike. Upravo zbog toga je vodeća tema Evropske kampanje za zdrava mjesta rada, koja se provodi tokom 2014.i 2015. godine, „Upravljanje stresom za zdravo mjesto rada“.