19. septembar – Bolnicama 710 miliona kuna za podmirivanje obaveza – Hrvatska

0
27

Vlada je donijela odluku o isplati sredstava bolnicama kojima je osnivač država, odnosno namjenske pomoći za bolnice kojima su osnivači županije, za podmirivanje dijela dugova prema dobavljačima ljekova i medicinskog materijala u iznosu od 710 miliona kuna.

– Odluka je donesena radi zadržavanja jednakog nivoa zdravstvene zaštite na cijelom području Hrvatske i osiguranja nesmetanog funkcionisanja bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač država, odnosno županije te podmirenja njihovog dugovanja prema dobavljačima ljekova, potrošnog medicinskog materijala – rekao je ministar zdravlja Vili Beroš na sjednici Vlade.

Sredstva za podmirenje dijela dospjelih obaveza zdravstvenih ustanova osigurana su u državnom budžetu na poziciji Ministarstva zdravlja, i to u ukupnom iznosu od 710,038,324 kuna.SEEbiz