2. avgust – USKORO PAMETNE KARTICE – E KARTON – Hrvatska

0
321

E-karton, pametne kartice sa podacima o pacijentu, biće uskoro puštene u probni rad – rekao je direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) Fedor Dorčić i najavio punu informatizaciju zdravstvenog sistema u idućih godinu dana, kakvu nema nijedna druga zemlja u Evropi.
Sve bolnice informatički će biti povezane sa HZZO-om, uvesti će se centralni kalendar naručivanja, kojim će se izbjeći sadašnja mogućnost dupliranja narudžbi, jer će one biti vezane uz OIB pacijenta. U HZZO-u izrađuju internetski portal na kojemu će svaki osiguranik, doktor primarne zdravstvene zaštite i bolnički ljekar imati uvid u liste čekanja i sprovesti narudžbu putem aplikacije. Plan je da novi sistem u punoj formi zaživi za 6 do 12 mjeseci. Osim e-kartona, postupno će biti pušteni u rad i mobilna aplikacija za naručivanje, e-uputnice, e-nalazi i e-fakture.
– Kada zaokružimo cjelinu, među prvima u Evropi imaćemo jedan tako informatizovan zdravstveni sistem. Mislim da ga sada u takvom opsegu nema niko – istaknuo je direktor HZZO-a.
Pacijente starije dobi, koji se ne služe internetom, naručivaće doktori primarne zdravstvene zaštite ili mlađi članovi porodice.