20. januar – Novi zakoni o zdravstvenoj zaštiti – Slovenija

0
419

Umjesto dodatnog zdravstvenog osiguranja jednakog za sve u Sloveniji bi osiguranici ubuduće plaćali mjesečnu obaveznu zdravstvenu naknadu od 20 do 75 eura, zavisno o imovinskom statusu, predviđa predlog novog zakona o zdravstvenom osiguranju.
Zakon je dio reforme zdravstva koja bi se trebal postupno sprovesti do 2022. godine, do kada bi se sredstva za javno zdravstvo dodatnim uplatama osiguranika i države na godišnjem nivou povećala za 392 milijona eura.
Zakonski predlog predviđa i postupnu promjenu stopa izdvajanja za osnovno zdravstveno osiguranje i veća izdvajanja države za zdravstveni sistem, kako bi se smanjilo vrijeme čekanja na operacije.
– Reforma bi osigurala dugoročno održivo finansiranje zdravstva, obavezno dodatno osiguranje postalo bi u odnosu na sadašnje jeftinije za 80% korisnika, a osnovni paket zajamčenih zdravstvenih usluga ne bi se smanjivao – pojasnila je ministrica zdravlja Milojka Kolar.
Među brojnim novostima u zdravstvenoj reformi, predviđeno je da bolovanje više ne bi moglo da traje više od 12 mjeseci, nakon čega bi se kod zaposlenih osiguranika odredilo jesu li za invalidsku penziju ili se mogu vratiti na posao.