20. oktobar – Festival mentalnog zdravlja u Novom Sadu – Srbija

0
288

U Novom Sadu održao se četvrti po redu Festival mentalnog zdravlja od 10. do 20. oktobra pod sloganom Životne krize – i rizik i šansa.

Festival je otvoren tribinom pod nazivom Životne krize i izazovi današnjice, koja se održala 10. oktobra u Kafe – knjižari Bulevar Books.

Festival je organizovao Institut za javno zdravlje Vojvodine u saradnji sa preko 40 ustanova i organizacija, a povodom obeležavanja 10. oktobra Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Aktivnosti je podržala Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada.

Festival je sugrađanima dao priliku da kroz kreativne i psihološke sadržaje nauče na koje sve načine mogu da brinu o svom mentalnom zdravlju i doprinose blagostanju zajednice. Takođe, Festival se fokusira na važna društvena pitanja koja se tiču individualnih, interpersonalnih i društvenih činilaca u uspešnom prevladavanju životnih kriza.

Tema ovogodišnjeg Festivala mentalnog zdravlja je Životne krize. U kontekstu mentalnog zdravlja krize imaju važno mjesto budući da su neizbježni i sastavni dio života svakog pojedinca, porodice, zajednice. Često ih karakterišu poteškoće u uobičajnom funkcionisanju poput psihološke vulnerabilnosti i/ili doživljaja neravnoteže, tuga, doživljaj bespomoćnosti, ljutnje, poteškoće sa spavanjem itd. Različiti događaji mogu biti okidači životnih kriza, pa tako kriza može biti dio očekivanog razvojnog puta, kada se odnosi na period razrešavanja razvojnih zadataka i izazova karakterističnih za većinu ljudi u određenom životnom dobu. Ovakve krize se mogu predvidjeti jer se preklapaju sa kalendarskim uzrastom na kojem se očekuju (npr. polazak u školu, odlazak u penziju).