20. oktobar – ODŽAN PETI SAMIT MAKEDONIJA 2025

0
270

Nove tehnologije koje već sada postoje znatno olakšavaju život građanima širom svijeta i pružaju ogromne mogućnosti. To bi u bliskoj budućnosti moglo da nam omogući preglede na daljinu.
-Tehnologija je znatno uznapredovala da pregled pacijenata može da se vrši na daljinu, a nove tehnologije bi, u budućnosti, mogle doneti preokret u liječenju,- objasnio je dr Igor Tulevski, direktor Kardioloških centara Holandije u sklopu svog izlaganja za ovu priliku, a bio je gost na Petom Samitu “Makedonija 2025” u Skoplju. Rekao je i da pacijent više ne mora da ide na pregled u bolnicu, već sve to može btii obavljeno daljinski, čak i samo uz korišćenje pametnih telefona.
Novi uređaji, pomažu prevenciju, bolju edukaciju pacijenata, ali i olakšavaju kada su potrebne vježbe. Naveo je da se preko pametnih telefona može, na daljinu, uraditi EKG, mjeriti nivo šećera, ili obaviti slični pregledi zbog kojih su pacijenti do skoro morali u bolnicu.
Istraživanja na primjeni nanotehnologije u medicinske svrhe, kako naglašava Tulevski, ukazuju da bi, u nekoj bližoj budućnosti, moglo doći do potpunog preokreta u liječenjima.