21. februar – PRIVATNE KLINIKE DA SE IZJEDNAČE SA JAVNIM – BiH

0
293

Najavljenom reformom zdravstva, koju će pod patronatom Ministarstva zdravlja Kantona Sarajevo voditi kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZOKS), predviđeno je da se privatne klinike porodične medicine izjednače sa javnim ustanovama u pružanju zdravstvenih usluga, koje će biti finansirane iz obaveznog zdravstvenog davanja svih zaposlenih.
ZZOKS je uputio poziv javnim i privatnim klinikama porodične medicine u Kantonu Sarajevo da apliciraju za sredstva Zavoda, što znači da će građani koji posjeduju ovjerenu zdravstvenu knjižicu imati pogodnost da izaberu da li da se liječe u javnoj zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj klinici, koja zadovolji kriterijume i bude izabrana kao jedan od korisnika sredstava.
Međutim, iako mjesecima najavljivan kao važan reformski iskorak u poboljšanju zdravstvenog sistema, poziv je u sarajevskoj ljekarskoj zajednici izazvao podijeljene reakcije. Ljekari porodične medicine, koji građanima pružaju usluge u javnim zdravstvenim ustanovama, za poziv Zavoda kažu da je to početak krucijalnih reformi zdravstvenog sistema dok ljekari specijalističkih usmjerenja, koji djeluju u privatnom dijelu zdravstvenog spektra osuđuju odluku Ministarstva i Zavoda opisujući je kao nesmotrenu, nepotpunu i pogrešnu.