21. oktobar – Počelo istraživanje zdravlja građana – Srbija

0
325

Kakvog je zdravlja stanovništvo Srbije znaćemo posle 30. decembra kada se završava veliko istraživanje koje radi Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut i Ministarstvom zdravlja.

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije predstavlja najveće nacionalno istraživanje i sprovodi se u skladu sa međunarodnim standardima i na svakih šest godina. U njemu učestvuje oko 6.000 porodica, koje su prethodno dobile pismeno obavještenje od Zavoda za statistiku o posjeti anketara i pristale da učestvuju u tome. U posjetu porodicama osim anketara ide i jedan zdravstveni radnik.

Direktorka Instituta Batut  dr Verica Jovanović kaže da će tokom sprovođenja istraživanja biti obavljena i antropometrijska mjerenja – visina, težina, krvni pritisak svakog ispitanika.

– To su osnovni parametri na osnovu kojih ćemo doći do podataka koliko je povišen krvni pritisak zastupljen u populaciji, što će biti pokazatelj za sistemske aktivnosti i mjere koje sve zdravstvene ustanove treba zajednički da preduzmu – rekla je Jovanovićeva za Tanjug.

Istraživanjem će biti prikupljene informacije o tome kako građani doživljavaju svoje zdravlje, koliko koriste zdravstvenu zaštitu, kako se brinu o svom zdravlju, prihvataju li određene stilove života. Na taj način će se sagledati i rasprostranjenost određenih bolesti, koji su uzroci njihovog nastanka.

U istom periodu, sa istim pitanjima, korišćenjem iste metodologije, sprovodi se istraživanje zdravlja stanovništva u većini zemaljama EU.