22.10.2019. – Posjeta privatnoj zdravstvenoj ustanovi za fizikalnu terapiju primarnog nivoa “Fizio”

0
568

Predstavnici Komore fizioterapeuta Crne Gore su 22.10.2019. godine posjetili privatnu zdravstvenu ustanovu za fizikalnu terapiju primarnog nivoa „Fizio“ u Podgorici i tom prilikom čestitali početak rada.