22. januar – DR NUMANOVIĆ RAZGOVARAO SA DIREKTORIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

0
393

22.01Rukovodilac Ministarstva zdravlja dr Suad Numanović i njegovi saradnici razgovarali su sa direktorima domova zdravlja, opštih i specijalnih bolnica, Kliničkog centra Crne Gore, Zavoda za transfuziju krvi i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Ministar Numanović ocijenio je da je crnogorski zdravstveni sistem kvalitetan i da je u proteklom periodu i vremenu ekonomske krize funkcionisao dobro, u skladu sa propisanim standardima. Naglasio je da zdravstveni radnici treba da nastave da unapređuju sistem i nadograđuju svoj profesionalan odnos prema pacijentima.

Na sastanku je konstatovano da je neophodno nastaviti sa standardizacijom zdravstvenih ustanova, kao i unaprijediti koordinaciju na svim nivoima zdravstvenog sistema, u cilju praćenja pacijenta od primarnog do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kako je rečeno, potrebno je, kroz ekonomski razvoj države, stvarati pretpostavke za uvećanje budžeta namijenjenog za zdravstvene ustanove, a neophodna je i racionalnija potrošnja sredstava namijenjenih za zdravstvenu zaštitu, u čemu treba aktivno da participiraju menadžeri i upravljačke strukture zdravstvenih ustanova. Ministarstvo zdravlja, analizom koju će uraditi, daće predlog mjera za kvalitetniju raspodjelu sredstava, u cilju racionalnijeg načina upravljanja sredstvima koja su planirana za zdravstvene ustanove.