22. oktobar – ODRŽAN KONGRES NEUROLOGA U SRBIJI

0
318

Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem održao se od 22. do 24. oktobra u Master centru Novosadskog sajma, a glavne teme skupa su cerebrovaskularne bolesti, epilepsije i neurodegenerativne bolesti.

Organizator XVI Kongresa neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem je bilo Društvo neurologa Srbije, a domaćin Klinika za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine.

Svaka od glavnih tema je obrađena u okviru četiri mini-simpozijuma, tokom kojih su se iznijeli najsavremeniji stavovi i iskustva u dijagnostici i liječenju ovih bolesti. Mini-simpozijumi je bio organizovan i na teme neuromišićnih bolesti, neurogenetike i glavobolja usljed povećanog intrakranijalnog pritiska.

Tokom kongresa održalo se 20 satelitskih simpozijuma u organizaciji farmaceutskih kompanija koje su omogućile predavanja vrhunskih domaćih stručnjaka iz univerzitetskih centara Srbije i inostranstva.

U okviru pet edukativnih kurseva održalo se više od 50 predavanja u okviru kojih je bilo riječi o urgentnim neurološkim sindromima, osnovama neuroimidžinga, postupku sa bolesnikom oboljelim od epilepsije, novinama u algoritmu za liječenje multiple skleroze i drugih demijelinacionih bolesti, i metaboličkim encefalopatijama.

Mladi neurolozi su imali priliku da prikažu svoja stručna iskustva i naučna dostignuća u okviru dva-mini simpozijuma.

Paralelno sa kongresom neurologa, održao se i IV Simpozijum neuroloških sestara i tehničara Srbije.