22. septembar – e-Recept, BEZ PAPIRNIH RECEPATA DO 03.NOVEMBRA

0
326

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Nina Pirnat predstavila je projekat e-Recept, kako koristiti e-Recept i kako ga održati na nacionalnom nivou. Dom zdravlja i apoteke u Radovljici su dio prve faze uvođenja projekta u kojem su zaposleni sa svojim znanjem i iskustvom značajno doprinjeli projektu e-Recept koji je sada spreman za upotrebu širom Slovenije. Pirnatova je veoma zadovoljana što će e-Recept da bude efikasno sredstvo kako za ljekare tako i za farmaceute i spreman je za uključivanje na nacionalnom nivou. Servis će e-Recept već poslije 2. novembra, zamijeniti papirne recepte.

Ministarstvo je u septembru i oktobru organizovalo intenzivnu obuku ljekara i farmaceuta, kako da koristite aplikacije. Od 3. novembra će se u Sloveniji ostvariti samo elektronski propisivanje ljekova.

Menadžer projekta e-Zdravstvo je Mr Ketrin King i šef PHCC Maia Petrov.

Romana Rakovec je podsjetio da je prvi pilot projekat u regionu Gorenjska održan već 2013. godine i tada je dokazao da je značajan konceptualni i tehnološki izazov. Projekat je sada poboljšan i spreman za upotrebu na nacionalnom nivou.

Nacionalni projekat e-Zdravstvo dovodi u Sloveniju medicinsku upotrebu elektronskih sredstava komunikacije i tako daje više sigurnosti i kvaliteta pacijentima, naročito je unaprijeđeno efikasno sprovođenje zdravstvenih usluga. E-Zdravstvo integriše razna elektronska rješenja za uspešne pilot faze i već se proširilo i u upotrebi je širom Slovenije.

U kontekstu e-Zdravstva već postoji 17 modernih rešenja. Među njima je e-Recept koji omogućava elektronsko propisivanje i izdavanje ljekova. Ljekari i farmaceuti će imati prednosti u propisivanju ljekova, a i za verifikaciju interakcije (neželjenih događaja) u toku tretmana. Medicinske usluge, sa mogućnošću dobijanja podataka iz centralne baze podataka ljekova daju bolju podršku za propisivanje ljekova.