23. mart – PRVI POSTUPCI ZA SUROGAT MAJČINSTVO – Makedonija

0
649

Postupak za biomedicinsku pomoć u oplodnji surogat majčinstva počeo je u Makedoniji. Dva para sa dvije žene – surogat majke, će dobiti svoje potomke sa postupkom za surogat.

Ministarstvo zdravlja je formiralo ljekarsku komisiju koja uključuje vrhunske stručnjake iz nekoliko medicinskih područja vezanih za biomedicinske potpomognute oplodnje, koja provjerava zdravlje parova i surogat majke.

Postoji veliki interes od strane parova da dobiju dijete uz pomoć surogat majčinstva, a do sada više od 30 parova zatražilo je podatke o uključivanju u ovaj program.