24. oktobar – MOBILNI PORTAL ZA PACIJENTE – Hrvatska

0
368

Mobilni portal za pacijente je dovršen, ali aplikacija još nije puštena u rad. Pacijenti ne trebaju očekivati da će odgovor dobiti odmah, već samo radnim danima u roku 48 sati.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) demantovao je medijske informacije da je počeo sa radom mobilni portal za pacijente, preko kojeg građani mogu naručivati preglede kod svog porodičnog ljekara, stomatologa ili ginekologa.
Riječ je o portalu koji će omogućiti komunikaciju pacijenata s ljekarima putem mobilnog telefona. Kada se pušti u rad, preko aplikacije će biti moguće naručivanje pregleda u ordinacije porodične medicine, slanje zahtjeva za obnovu hronične terapije, a biće moguće poslati i zahtjev za neke uobičajene administrativne dokumente, poput doznaka. Pristup mobilnom portalu pacijentima će omogućiti njihov izabrani ljekar, od koga će dobiti lozinku za ulaz u mobilni portal.
Ističe se da će mobilni portal biti siguran komunikacijski kanal. Komunikacija će biti automatski evidentirana u kartonu pacijenta, a ljekar će, na osnovu profesionalne procjene, odlučiti kada treba da pozve pacijenta u ordinaciju.