25. avgust – Na VMA ugrađeni prvi aortni zalisci bez reza – Srbija

0
266

Na Vojnomedicinskoj akademiji prvi put je urađena implantacija aortnog zaliska bez hirurškog reza kod dvoje pacijenata starosti 82 i 77 godina koji se uspješno oporavljaju.
Zahvate je izveo kardiohirurški tim te ustanove koji čine ljekari klinika za urgentnu internu medicinu, kardiologiju, kardiohirurgiju, vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, anesteziologiju i Instituta za radiologiju, a asistirao je prof. dr Matjaž Bunc iz Kliničkog centra Ljubljana.
Metoda perkutane – nehirurške ugradnje aortnog zaliska, u razvijenim zemljama uvedena je u redovnu kliničku praksu, a tokom poslednjih godina u svijetu se obavlja više perkutanih nego otvorenih hirurških zahvata.
Ova interventna transkateterska procedura ugradnje aortnog zaliska (Transcatheter aortic valve insertion – TAVI) izvodi se kroz preponske arterije i značajno smanjuje dužinu trajanja intervencije na srcu. Prepoznata je najčešće kod pacijenata starijih od 65 godina sa teškom aortnom stenozom (suženjem aortnog zaliska) i povećanim rizikom od liječenja i oporavka nakon operacije.