25. jul – ODRŽANA LJETNJA ŠKOLA ZA ZDRAVSTVENE SISTEME I POLITIKU – Italija

0
261

Održana je ljetnja škola Europskog opservatorija na zdravstvene sisteme i politike u Veneciji sa temom Primarna zdravstvena zaštita: inovacije za integrisanje u djelotvorniju zaštitu sa ciljem da se ostvari pristup zdravstvenim uslugama svim ljudima, da se olakša kontinuitet zdravstvene zaštite, promovisanje međusektorske mjere, ojača uloga u zajednici i da se uzmu u obzir aspekti javnog zdravstva.
Glavni cilj škole je da se predstave različiti načini na koje zemlje sa različitim zdravstvenim sistemima primjenjuju inovativne modele primarne zdravstvene zaštite, koja je ključni pokretač za osiguravanje veće uključenost i djelotvornosti za sve zainteresirane strane.
Ovogodišnja tema posebno je bila aktualna za zemlje koje su u procesu reforme zdravstvenog sistema.
Učesnicima primarne zdravstvene zaštite predstavljena su iskustva iz prakse u sprovođenju primarne zdravstvene zaštite, mehanizmi i alati za saradnju i integraciju zdravstvene zaštite javnog zdravlja i socijalnih službi. To je jedan od koraka u procesu reforme, sa rješavanjem izazova poput starenja stanovništva i porasta hroničnih bolesti, dostupnosti novih zdravstvenih tehnologija, zdravstvenih nejednakosti i novih zdravstvenih prijetnji.