26. februar REVOLUCIJA ZA HER2 POZITIVNI KARCINOM DOJKE

0
2609

U hotelu „Podgorica“ održan stručni sastanak

SONY DSCU organizaciji farmaceutske kompanije Hoffmann La Roche Ltd Podgorica, u hotelu „Podgorica,“ u četvrtak 26. februara, održan je stručni skup na temu: „Revolucija za HER2 pozitivni karcinom dojke.“

Tom prilikom predavanja su održali: prim. dr Nada Cicmil Sarić sa Klinike za onkologiju i radioterapiju, Podgorica, prof. dr Joseph Gligorov, direktor koordinacionog stručnog centra za karcinom dojke HUEP, APHP Tenon – Univerzitet instituta za karcinom – Pjer i Marija Kiri, Sorbona Univerzitet i prof. dr Vladimir Todorović, načelnik hemioterapije Klinike za onkologiju i radioterapiju KCCG, Podgorica.

Dr Sarić je govorila na temu: „Pregled današnjeg liječenja HER2 pozitivnog metastaskog karcinoma dojke.“

„Prema podacima Globokana  od karcinoma dojke godišnje oboli 1.4 milona žena. Rak dojke je vodeći uzrok smrti od malignih bolesti kod svih žena na svijetu. Ako je izraz rak dojke strašan, onda je izraz metastatski rak dojke svakako mnogo strašniji. Veliki su koraci u posljednjih 12 godina učinjeni u pravcu liječenja HER2 pozitivnog karcinoma dojke, ali su, nažalost, još uvijek HER2 pozitivni karcinom dojke i metastatski karcinom neizlječive bolesti.  Svaka peta pacijentkinja sa dijagnozom metastatskog karcinoma dojke živi pet godina nakon uspostavljanja dijagnoze,“ rekla je dr Sarić.

Pojašnjavajući šta je HER2 pozitivni karcinom dojke, dr Sarić je rekla da ćelije karcinoma kod oboljelih imaju previše kopija receptora  humanog epidermalnog faktora rasta, odnosno da je to oblik raka koji je veoma agresivan i ima skromne izglede na dugo preživljavanje i ima bržu progresiju u odnosu na HER2 negativni karcinom dojke.

„Inspiracija za stvaranje ciljanih terapija, koje su na temu otkrića HER2 receptora uvedene u terapiji metastatskog karcinoma dojke, su sadržani u četiri osnovne vrste ljekova. To su: monoklonska antitjela (trastuzumab), inhibitori HER2 dimerizacije (pertuzumab), inhibitori tirozin kinaze i konjugat antitjelo-lijek (TDM-1). Terapijska razmišljanja idu ka terapijskom cilju koji podrazumjeva tretman koji nije kurativan, što znači zalječenje na što je moguće duži rok, i održavanje što je moguće boljeg kvaliteta života. Tretman mora biti individualno koncipiran i dizajniran. Od 2006. godine terapija monoklonskim antitijelima predstavlja zlatni standard za liječenje ranog stadijuma karcinoma dojke.

Cleopatra studija je pokazala da lijek na bazi inhibitora HER2 dimerizacije (pertuzumab), značajno produžuje život pacijentkinja sa HER2 pozitivnim metastatskim karcinomom. Smanjuje rizik od umiranja za 34 %, a ukupno preživljavanje je za 15,7 mjeseci duže, što znači da je madijana ukupnog preživljavanja 56,5 mjeseci (skoro 5 godina), rekla je dr Sarić.

Dr Joseph Gligorov  je predstavio novi, revolucionarni lijek za liječenje HER2 pozitivnog karcinoma dojke.

„Novi lijek (TDM-1) za liječenje HER2 pozitivnog karcinoma dojke je prvi konjugat antitijela i lijeka za liječenje HER2 pozitivnog karcinoma dojke. Sastoji se od humanizovanog monoklonskog antitijela trastuzumaba, koji je vezan za snažan citotoksični agens DM1, preko stabilne veze.

Inovativna anti-HER2 terapija koja sadrži dvije aktivne anti-tumorske komponente – trastuzumab i citotoksični agens DM1 – i stabilnu vezu koja maksimalno omogućava ciljanu isporuku citotoksičnog agensa do HER2 pozitivnih ćelija tumora, a istovremeno smanjujući sistemsko otpuštanje. Ovaj lijek dovodi do zastoja ćelijskog ciklusa i smrti HER2 pozitivnih ćelija, što znači da je u pitanje efikasna monoterapija.  Pretkliničke studije su pokazale da ovaj novi lijek ne djeluje na HER2 negativne ćelije, i na taj način dokazali da je u pitanju ciljana terapija za HER2 pozitivne ćelije tumora,“ rekao je dr Gligorov.

„Emilija studija rađena je povodom registracije ovog lijeka u svijetu, i obuhvatala je oko 1000 pacijenata koji su imali HER2 pozitivnu bolest ili progresiju bolesti. U ovu studiji uključeni su pacijenti širom svijeta sa prosjekom godina 56. Većina pacijenata obuhvaćenih studijom  imala je visceralne metastaze. Emilija studija je pokazala da je preživljavanje bez progresije bolesti kod pacijenata koji su primali novi TDM-1 lijek za 3, 2 mjeseca duže od pacijenata koji su primali kombinaciju već poznatih ljekova za HER2 metastatski karcinom dojke. Procijenjena stopa jednogodišnjeg preživljavanja iznosi 85.2% u grupi pacijenata koji su primali novi TDM-1 lijek, dok u grupi koja je primala kombinaciju lapatinib i kapecitabin iznosi 78.4%. To znači da je značajno produženo ukupno preživljavanje za skoro 6 mjeseci kod pacijenata koji su primali TDM-1,“ rekao je dr Gligorov.

„Druga studija koja je rađena je Tereza, i ona obuhvata oko 600 pacijenata koji su prethodno imali dvije ili više od dvije anti HER2 terapije za metastatsku bolest. Pacijenti su većinom bili mlađi od 65 godina, i bili su različitih rasa. Preživljavanje bez progresije bolesti, prema ovoj studiji, bilo je dva puta veće kod pacijenata na TDM-1 terapiji od pacijenata koji su dobijali terapiju po izboru kliničara. Kod pacijenata koji imaju metastazu u mozgu, TDM-1, takođe, pokazuje fantastične rezultate, koji iznose preko 26 mjeseci ukupnog preživljavanja,“ kazao je dr Gligorov.

Dr Vladimir Todorović je govorio o bezbjednosti primjene novog TDM-1 lijeka.

„S obzirom na način na koji djeluje TDM1 lijek nema puno neželjenih dejstava. Cilj je maksimalno izbjeći neželjene efekte kod pacijenta, jer ćemo tako obezbjediti pacijentu što više kvalitetnih dana života. Izbor načina liječenja zavisi od mnogo faktora, kao što su: životna dob pacijenta, komorbiditeti, viscelarna metastaza, perfomans status i reference pacijentkinja,“ rekao je dr Todorović.

Dr Todorović je kazao da su u posljednjih pet godina u Crnoj Gori svi metastatski karcinomi bili zastupljeni 19%,  što nije veliki broj pacijenata.

„Novi TDM-1 lijek daje se 3,6 mg/kg tjelesne mase u intravenskoj infuziji svake tri nedjelje. Što se tiče neželjenih efekata, kod stope gradusa 3 mogu se javiti slučajevi krvarenja prilikom upotrebe TDM-1 lijeka. Incidenca trombocitopenije, nivo aminotransferaze u serumu, anemija i umor mogu se često javiti kod ovog lijeka. Neželjena dejstva koja su povezana sa sistemskom hemioterapijom, kao što su dijareja, hand-foot sindrom, mučnina, povraćanje i neutropenija niži su kod pacijenata koji primaju TDM-1 lijek nego kod pacijenata koji primaju neku drugu kombinaciju ljekova. Emilija studija je pokazala da je manji broj pacijenata prekinuo terapiju zbog neželjenih dejstava TDM-1 lijeka, u odnosu na pacijente koji su primali kombinacije drugih ljekova za liječenje HER2 pozitivnog karcinoma dojke,“ rekao je dr Todorović.