26. mart – ODRŽANA SJEDNICA SKUPŠTINE I PREDSEDNIŠTVA UDRUŽENJA LJEKARA – BiH

0
375

U Banja Luci je održan satanak predsjedništva, a nakon toga i Skupštine Udruženja ljekara. Na sastancima su razmatrani izvještaj o radu za 2015. godinu i plan rada za 2016 godinu. Izvještaj o radu je u cjelosti usvojen, kao i plan rada koji je predvidio obilježavanje Svjtskog dana porodične medicine 19. maja u Višegradu i XI Konferencije u Tesliću 30 i 01.10.2016. godine. Takođe, razmatrane su teme od vitalnog značaja, kao što su generički način propisivanja ljekova, dat je osvrt na novi pristup u kontinuiranoj edukaciji i razmatrana je tema privatizacije PZZ i uvođenja trezorskog poslovanja. Diskutovalo se o predlozima za primarijate i zaključeno da se moraju bliže definisati kriterijumi i da se mora podići stepen ozbiljnosti kod nominacije ljudi za ovu nagradu.