27. januar – POČEO PROJEKAT ELEKTRONSKIH USLUGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U MAKEDONIJI

0
309

U februaru počinje realizacija projekta elektroničkih usluga zdravstvenog osiguranja. Zdravstveno osiguranje u Republici Makedoniji pospješiće svakodnevni rad i komunikaciju sa osiguranicima i omogućiti lakši pristup u službi uvođenjem inovacija. Jedan od strateških ciljeva Fonda za zdravstveno osiguranje je uvođenje elektroničkih usluga koji omogućava brze usluge koje će biti dostupne svim osiguranim osobama, preduzećima i zdravstvenim radnicima.

Tokom mjeseca februara će se promovirati set 15 elektroničkih usluga, sa oko 90% usluga koje pruža Fond za zdravstveno osiguranje.

Prema statističkim podacima od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, godišnje više od 1 milion građana dolazi u regionalnim prostorijama Fonda za korištenje različitih vrsta usluga, a mnogi od njih traže više usluga odjednom. Dakle, skup elektroničkih usluga koje će se predstaviti tokom mjeseca februara je od izuzetne važnosti za sve građane Makedonije