27. novembar – Predviđeno više sredstava za liječenje rijetkih bolesti – Srbija

0
298

Skupštinski Odbor za zdavlje i porodicu dao je saglasnost na Predlog budžeta za 2019. godinu koji se odnosi na Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje, a predsjednik tog odbora Darko Laketić rekao je da je predloženim budžetom predviđeno povećanje plata ljekarima, medicinskim sestrama i nemedicinskom osoblju.
Darko Laketić je rekao da će ljekari sledeće godine, kako stoji u predloženom budžetu, imati veće plate za 10 odsto, medicinske sestre i medicinski tehničari za 12 odsto, a nemedicinsko osoblje za sedam odsto. Pored toga, veća sredstva se izdvajaju i za dijagnostikovanje i liječenje rijetkih bolesti u inostranstvu.
– Budžetski fond za liječenja koja se ne mogu vršiti u našoj zemlji, dvodstruko je veći. Sada iznosu 476 miliona dinara na godišnjem nivou, a bio je oko 260 miliona dinara. Povećanja su relevantna. Očekujem da dobijemo značajno kvalitetniju zdravstvenu zaštitu – rekao je Laketić.