svijet novembar 2020

28. oktobar – Starijim pacijentima uskratili liječenje i respiratore – Velika Britanija

/Objavio