28. septembar – Porodica bez djece nije porodica – Hrvatska

0
269

Novi zakon o porodici koji se priprema u Hrvatskoj donosi niz novina na koje je javnost oštro reagovala. Po tom zakonu porodica bez djece nije porodica. Predlog novog zakona o porodici koji je upućen na javnu raspravu prvi put donosi definiciju porodice i ona glasi: U smislu ovog Zakona porodicu čine: majka, otac i njihova djeca, majka sa djetetom odnosno otac sa djetetom iako ne žive zajedno, te ostali srodnici koji sa njima žive.
I dio porodice u kojoj žive djeca više neće biti porodica po novom zakonu, a radi se o djeci koju odgajaju dvije istopolne osobe. Iako po Zakonu o životnom partnerstvu onaj istopolni partner koji nije roditelj djeteta ima u određenim uslovima pravo na tzv. partnerska prava, koja su gotovo izjednačena sa roditeljskim, novi zakon jasno im poručuje da oni nijesu porodica.
U Evropi ima malo država koje su u svojim zakonodavstvima definisale porodicu i dodaju da je to učinila sada Hrvatska ali na taj način da ako nema djece, nema ni porodice. Sada se postavlja pitanje i da li su prema novoj definiciji, porodica bake i deke sa unucima koje ih odgajaju.