Sedmica posvećena praćenju bezbjednosti ljekova u prometu

0
466

U periodu od 25. do 29. novembra 2019. godine će se putem društvenih mreža u 57 zemalja svijeta organizovati kampanja, čiji je cilj unapređenje svijesti o značaju praćenja bezbjednosti ljekova u prometu. Već četvrtu godinu za redom, krajem novembra, Kolaborativni centar SZO za internacionalno praćenje bezbjednosti primjene ljekova – Uppsala Monitoring Centre (UMC) se udružuje sa regulatornim agencijama širom svijeta i na zabavan način podsjeća zdravstvene radnike na značaj spontanog prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova. Ove godine i Crna Gora se pridružila inicijativi, a osim Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) u kampanji učestvuju: Udruženje pedijatara Crne Gore, Dom zdravlja Podgorica, Farmaceutska komora Crne Gore i časopis Medical. Zajedničkom akcijom, učesnici kampanje će poslati poruku svim zdravstvenim radnicima u Crnoj Gori, čija je pažnja ključna za detekciju neželjenih dejstava i drugih problema vezanih za primjenu ljekova, a time i zaštitu zdravlja svih nas.

Glavna tema ovogodišnje kampanje je rizik koji prati istovremenu primjenu više ljekova, naročito kada su u pitanju njihove međusobne interakcije. Primjena više ljekova je često neophodna, najčešće kod starijih i pacijenata sa hroničnim oboljenjima, što zahtijeva posebnu pažnju zdravstvenih radnika usljed povećanog rizika od ispoljavanja neželjenih dejstava, kao i mogućih interakcija sa drugim ljekovima, hranom ili dodacima ishrani. Osim toga, podsjetićemo i na uvijek aktuelnu temu bezbjednosti primjene ljekova kod djece.

Globalna kampanja putem društvenih mreža je još jedna prilika da podsjetimo da je svaka prijava sumnje na neželjeno dejstvo, koju zdravstveni radnik dostavi CALIMS, važna za procjenu bezbjednosnog profila lijeka i njegovu racionalnu i bezbjednu primjenu.