29. mart – ODRŽAN SIMPOZIJUM 34 SMEDEREVSKI LJEKARSKI DANI – Srbija

0
316

U Smederevu, u prostorijama Regionalnog centra za obrazovanje održan je simpozijum ljekara – 34 Smederevski ljekarski dani. Tema simpozijuma je bila: Značaj faktora rizika i komorbiditeta u dijagnostici i terapiji akutnog koronarnog sindroma u svijetlu novih preporuka. Organizatori ovog simpozijuma su bili Akademija medicinskih nauka SLD u saradnji sa podružnicom SLD Smederevo.