3. novembar – 37 NOVIH UREĐAJA ZA INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

0
264

Makedonija – 37. novih uređaja nabavljeno je za Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Uz ovu nabavku opreme značajno će se poboljšati uslovi za pacijente kojima je potrebna rehabilitacija i fizičke vežbe.

Ministar zdravlja Nikola Todorov je istakao da je na sastanku sa direktorkom Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Nadom Tagasovskom razgovarao o preostalim izazovima sa kojima se suočavaju u radu, u smislu osoblja i zdravstvene infrastrukture. U pogledu kadra, realizovano je 10 odobrenja za novozaposlenie.