30. Mart – Papa objavio novi zakon o polnom zlostavljanju – Vatikan

0
306

Papa je objavio zakon o sprečavanju i o suzbijanju nasilja nad maloljetnicima i ranjivim osobama, pa tako i polnog zlostavljanja, koji će se primjenjivati za službenike Vatikana i na diplomatski zbor.
Zakon predviđa dvadesetogodišnji rok za prijavu nasilja, nakon kojega nastupa zastara, a počinje teći nakon 18. godine u slučaju zlostavljanja maloljetnika. Jedan član predviđa obavezu prijave, osim ako se priznanje nije dogodilo u sakramentu ispovijedi. Za neprijavljivanje zlostavljanja može se odrediti novčana, pa i zatvorska kazna.
Zakon je popraćen apostolskim pismom koje Papa donosi na vlastitu inicijativu, posvećenom zaštiti malodobnika i ranjivih osoba u Rimskoj kuriji te u Vatikanskom gradu. U njemu papa Franjo podsjeća da žrtve iskorištavanja i zlostavljanja imaju pravo da se prime, saslušaju i prate.