30. oktobar – Uvođenje poreza na rizično ponašanje – Hrvatska

0
349

Hrvatsko Udruženje poslodavaca u zdravstvu predlaže uvođenje poreza na rizično ponašanje, prije svega na cigarete, gdje bi tri kune po kutiji išle za zdravstvo. Direktor Udruženja poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) Dražen Jurković iznio je svoje predloge za finansijski oporavak zdravstvenog sistema, koji trenutno opterećuje dug od 8,2 milijarde kuna. – Mislimo da je javnost za to spremna, a ne vjerujemo da će to moći da se dobije iz dodatnog oporezivanja na mobilne telefone, alkohol i drugo – saopštio je Jurković.

Jurković još smatra da za finansijsku sanaciju zdravstvenog sistema treba na međunarodnom tržištu pronaći dodatnih 3,5 milijarde kuna, kako bi se rokovi plaćanja sveli na 60 dana, kao i da se istovremeno pregovara sa farmaceutskom industrijom da bi se smanjenje rokova plaćanja odrazilo na cijene ljekova.

– Razlika u cijeni ljekova trebala bi da kompenzuje kamate na zaduženje. Na ljekove trošimo 5 milijardi kuna godišnje, pa se uz 10-postotno smanjenje cijena može prihodovati 500 miliona kuna. Hrvatskoj bi bilo jeftinije da uzme 3 milijarde kuna uz kamatu od 2 – 3 odsto nego da plaćamo ove cijene ljekova – smatra Jurković.