31. oktobar – BOLJE USLUGE PACIJENTIMA – BiH

0
302

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj ukazala je kako će procesom restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo biti omogućen rad na mnogo racionalnijim osnovama i praćenje toka novca, pacijenti će imati kvalitetniju uslugu, a neće biti ni smanjenja broja zaposlenog osoblja. Najavila je i kako niko od zdravstvenog kadra, koji je trenutno u radnom odnosu, neće ostati bez posla bez obzira na to kako će ustanove biti reorganizovane. – Reorganizaciju smo planirali na način da se koncentrišu sve djelatnosti, a glavna novina je da djelatnost svake ustanove bude usklađena sa zakonom. Trenutno zdravstvene ustanove ne rade u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti – ukazala je Ademaj. Ključna novost je to da se porodična medicina, koja se dosad razvijala u gotovo svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite, koncentriše u Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a kompletna specijalističko-konzultativna zdravstvena zaštita stavi pod nadležnost Opšte bolnice Abdulah Nakaš. Predviđeno je i da se objedini djelatnost medicine rada u okviru Zavoda za medicinu rada, kao i da se izvrši jasna podjela nadležnosti sekundarne bolničke zdravstvene zaštite između Opšte bolnice i Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo.