4. avgust – GENETSKIM MODIFIKOVANIM ĆELIJAMA SE MOŽE OLAKŠATI BORBA PROTIV TUMORA – Velika Britanija

0
238

Britanski naučnici sa Univerzizeta University College London objavili su kako modifikovanjem ćelija imunološkog sistema mogu unaprijediti njihovu funkciju i na taj način olakšati borbu protiv tumora. Istraživanja su sprovedena na miševima, a dosadašnji rezultati ukazuju na to da je moguće manipulacijama DNK poništiti negativan učinak tumora na djelovanje imuniteta. Modifikovane ćelije su imunološke T- ćelije, a kod testiranih životinja povećali su izglede za preživljavanje oko 3 puta.
Ova metoda pokazala se djelotvornom protiv melanoma i fibrosarkoma.