5. novembar – ODRŽANA NACIONALNA KONFERENCIJA O HIV/AIDS-u

0
424

U hotelu „Maestral“ u Miločeru od 3-5. održana je Nacionalna konferencija koja se odnosi na pregled održivosti nacionalnog odgovora na HIV, izazove, mogućnosti i aktivnosti u okviru implementacije projekta “Unapređenje nacionalnog odgovora na HIV/AIDS u Crnoj Gori među populacijama u najvećem riziku”.

Održavanje Konferencije je dio aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta NVO CAZAS „Jačanje kapaciteta Nacionalnog koordinirajućeg tijela (NKT-a) i organizacija civilnog društva u upravljanju preventivnim HIV programima finansiranim od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije Runda 9 (GFATM/R9)“, podržanim od strane njemačke Vlade preko Njemačke agencije za međunarodnu saradnju – GIZ, uz svu neophodnu podršku Sekretarijata NKT-a,. Na konferenciji su učestvovali članovi Nacionalne HIV komisije i Nacionalnog koordinirajućeg tijela koji su tokom tri dana prezentovali aktivnosti u protekloj godini.

Skup je otvorio državni sekretar Ministarstva zdravlja Zoran Kostić portfolio menadžerka Globalnog Fonda za Crnu Goru Lindzi Kol, direktor Instituta za javno zdravlje doc. dr Boban Mugoša, šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina BrajovićMiodrag Dragišić iz UNDP-a i ispred organizatora Vladan Golubović, izvršni direktor CAZAS-a.