6. oktobar – ODRŽAN VI KONGRES FIZIJATARA REPUBLIKE SRPSKE

0
257

U prostorima Banskog dvora i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u Banjaluci, od 6.10. do 9.10. 2016. godine održan je Šesti kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem koji su organizovali Udruženje fizijatara Republike Srpske i Udruženje fizijatara Federacije Bosne i Hercegovine. Održavanje kongresa kao što je ovaj daje legitimitet, naučni i društveni značaj naporima ljekara, specijalista fizijatara da fizikalnu medicinu i rehabilitaciju istaknu kao granu medicine čiji značaj i veliki uticaj ljudi 21. vijeka tek upoznaju. Prema riječima predsjednice Organizacionog odbora prof. Tatjane Bućma, cilj Kongresa je bio da se svim učesnicima pruži prilika da napreduju pojedinačno, razmijene iskustva i otvore mogućnosti da razvijaju struku i doprinesu budućim naučnoobrazovnim procesima te visoko postavi ljestvica standarda za primjenu fizikalne medicine i rehabilitacije u praksi.
Oko tristo učesnika kongresa moglo je u tri dana da prisustvuje usmenoj ili poster prezentaciji oko stotinu radova u okviru osam sesija koje su obuhvatale različite oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije. U prostorima Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ”Dr Miroslav Zotović”, održane su dvije radionice: Dijagnostika funkcionalnih poremećaja mokraćne bešike i urogenitalna rehabilitacija te Izokinetička rehabilitacija i terapija u medicinskoj i sportskoj rehabilitaciji, kojima su prisustvovale i kolege drugih specijalnosti, urolozi, ginekolozi, ljekari porodične medicine, ali i specijalisti sportske medicine, kao i kolege Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport. Navedene radionice predstavljaju temelje za dalju saradnju u navedenim oblastima unutar struke, ali i srodnim naukama.