7 . jun – NOVI MODEL JAČANJA REGULATORNIH SISTEMA – Srbija

0
299

Na predlog Svjetske zdravstvene organizacije, u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije boravio je dr Alireza Kadim, predstavnik WHO iz Ženeve, koji je predstavio novi model jačanja regulatornih sistema (Regulatory Systems Strenthening – RSS), koji razvija SZO, a koji se tiče Republike Srbije, i u smislu prekvalifikacije vakcina za influencu domaćeg proizvođača, Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak. Sastanak su otvorili direktor ALIMS-a spec. dr med. Saša Jaćović, kao i direktorica WHO za Srbiju dr Miljana Grbić, nakon čega je uslijedila prezentacija sa diskusijom.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije, predstavnici državnih organa Republike Srbije. Predstavnici ALIMS-a su prezentovali nadležnosti, aspekte organizacije i rada i međunarodnu saradnju kao i konkretna dostignuća i izazove u izdvojenim područjima izdavanja dozvole za lijek, post-marketinških aktivnosti, lot release-a i pristupa nacionalnoj upravljačkoj laboratoriji, regulatornim inspekcijama i kliničkim ispitivanjima.