7. mart – Ograničene finansijske mogućnosti Fonda zdravstva za citostatike – RS

0
224

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopštio je da finansira oko 120 citostatika, među kojima su i najsavavremenije skupe terapije, te da su među prvima u regionu uveli bilošku terapiju. Ističu da se na listi citostatika nalaze ljekovi čija samo jedna ampula košta i do 6.000 KM, te da su troškovi u prošloj godini za ljekove za maligna obolenja iznosili oko 28 miliona KM.
– Iako su finansijske mogućnosti ograničene, Fond prati savremene terapijske smjernice kako bi našim osiguranicima bile dostupne iste terapije kao i u najrazvijenijim zemljama – navedeno je u saopštenju.