8. avgust – PORODIČNI LJEKARI SE PROTIVE VELIKOM BROJU PREGLEDA – Hrvatska

0
312

Porodični ljekari žele da primaju 35 pacijenata na dan, a ne 100 do 150. – Mi bismo htjeli taj evropski prosjek do 35 pacijenata dnevno i to je jedan od predloga. Stalno upozoravamo kako za pacijenta na dan imamo svega tri do pet minuta i da ćemo početi da radimo po propisima i za pacijenta imati 20 minuta. To je zadnje, kao štrajk, samo blaža vrsta. Nismo među sobom još napravili konsenzus, imamo raznih ideja i prijedloga – objašnjava dr Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske porodične medicine. Kada ljekar primarne zdravstvene zaštite ode na godišnji odmor (ili bolovanje), zamjenjuje ga kolega kojem je tada na leđima takozvana dvostruka ambulanta, odnosno i njegovi i pacijenti odsutnog ljekara. Zato je prosječni dnevni broj posjeta u redovnoj ambulanti 50 -100, a u dvostrukoj i do 150 posjeta dnevno. Ako se ne preduzmu hitne mjere po ovom pitanju, mogući broj neželjenih događaja mogao bi biti nezamisliv, a jedini krivac će biti onaj koji nema pravo odlučivanja, nego samo obavezu rada, odnosno ljekar.

– Proces rada je ugrožen i upitan je kvalitet, a ljekari su prenapregnuti, medijski sve izloženiji i hronično umorni. Svjesni smo da ljekara nedostaje i da nije svugdje moguće zaposliti zamjenskog doktora, a potrebno je osigurati kontinuitet zdravstvene zaštite. Stoga apelujemo na Vas da iskoristite svoje pozicije i usmjerite svoje stručnjake na izradu Pravilnika o radu u dvostrukim ambulantama tokom zamjena zbog godišnjih odmora i/ili bolovanja na način da se istim definišu stanja i bolesti i neodgodivi administrativni sadržaji koji se rješavaju tokom takvih zamjena. Isto tako, nužno je definisati normativ i standard za rad u takvoj, dvostrukoj i trostrukoj ambulanti – stoji u otvorenom pismu KoHOM-a Ministarstvu zdravlja.