ACE INHIBITORI U KARDIOVASKULARNOM KONTINUUMU

0
426

„Osim EKG, kao dijagnostička metoda može se koristiti snimak pluća koji može da ukaže na poremećaje u srčanoj silueti. Ultrazvuk srca je neinvazivna i veoma dobra metoda za otkrivanje strukturnih poremećaja srca. Test opterećenja može da otkrije ekstrasistole koje su vezane za napor i povećan tonus simpatikusa. Ukoliko je potrebno prilikom dijagnostikovanja može se koristiti kateterizacija srca i elektrofiziološko ispitivanje,“ kazao je dr Vukmirović. Dr Vukmirović je u svom predavanju istakao da ventrikularne ekstrasistole mogu da budu praćene strukturnom bolešću srca, a mogu i da nastanu bez registrovane bolesti srca.

„Adenozin senzitivne ekstrasistole su idiopatske i veoma su česte. U pitanju su kratkotrajne ekstrasistole koje se uglavnom javljaju kod žena mlađe životne dobi. Mogu da budu potpuno asimptomatične, ali mogu da se manifestuju sa omaglicama i nesvjesticama. Rijetko mogu dovesti do gubitka svijesti. Trudnoća je ta koja favorizuje nastanak ovih ekstrasistola. Fascikularne ekstrasistole obično nastaju u lijevoj komori i češće se javljaju kod muškaraca nešto mlađe životne dobi, nego kod žena. Traju veoma dugo, nekada satima, i mogu biti praćene omaglicama. Što se tiče liječenja pomenutih ekstrasistola, preporučuje se kateter ablacija čija je uspješnost čak 90%“, kazao je dr Vukmirović. Govoreći o ventrikularnim ekstrasistolama kod strukturne bolesti srca dr Vukmirović je rekao da je njihov najveći uzrok ishemijska bolest srca.

„MADITT studija je pokazala da smanjenje broja ekstrasistola kod pacijenata sa infarktom neće značajnije uticati na njihovu prognozu, odnosno dužinu života, tako da liječenje ekstrasistola nije neophodno. Međutim, ukoliko postoji srčana slabost indukovana velikim brojem ekstrasistola, ekstrasistole se moraju liječiti, jer smanjen broj ekstrasistola omogućava povraćaj funkcije srca,“ rekao je dr Vukmirović.

Sandra Kavarić