DIJABETES I DIJABETIČKA RETINOPATIJA U CRNOJ GORI

0
509

a16U organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, u ponedeljak, 29. juna, u hotelu Best Western u Podgorici, održan je okrugli sto na temu: Ocjena sistema upravljanja dijabetesom i dijabetičkom retinopatijom u Crnoj Gori. Okruglom stolu je prisustvovala šefica Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović, predstavnici zdravstvenih ustanova primarnog, sekundarnog i terciljalnog nivoa zdravstvene zaštite, predstavnici nacionalnih udruženja oftalmologa i endokrinologa, eksperti Svjetske zdravstvene organizacije iz Ženeve kao i predstavnik Lions Clubs International.

„Šećerna bolest, dijabetes, je najmasovnija hronična nezarazna bolest, koju s razlogom možemo nazvati pošast savremenog doba, jer značajno utiče na zdravstveno stanje nacije i prilično opterećuje nacionalni zdravstveni sistem i sistem zdravstvenog osiguranja. U Crnoj Gori 5-10% populacije ima dijabetes ili neki vid poremećaja regulacije šećera, što samim tim nameće potrebu uključivanja svih segmenata zdravstvenog sistema, i što je još važnije osmišljavanje programa prevencije pojave i širenja bolesti,“ rekao je sekretar Ministarstva zdravlja Crne Gore Zoran Kostić u pozdravnom izlaganju.

Kostić je istakao da Ministarstvo zdravlja Crne Gore u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, sprovodi skrining ranog otkrivanja diabetes mellitusa, kojim su obuhvaćene osobe sa rizikom, gojazne osobe i osobe sa pozitivnom porodičnom anamnezom o postojanju diabetes mellitusa, svih uzrasnih doba, a sve u cilju ranog otkrivanja i sprečavanja nastanka komplikacija.

„Jedna od najtežih komplikacija dijabetesa je obolijevanje od neke od oftalmoloških bolesti (retinopatija), koje uzrokuju slabljenje vida ili slijepilo. Incidenca obolijevanja od nekog oftalmološkog oboljenja u Evropi je između 50-65 na 100,000 oboljelih na godišnjem nivou. Redovnim oftalmološkim pregledima i odražavanjem nivoa glukoze u krvi, krvnog pritiska i holesterola na graničnim ili normalnim vrijednostima, mogu da se odlože ili spriječe komplikacije usljed dijabetesa,“ kazao je Kostić.

Obraćajući se prisutnima šefica kancelarije SZO-a u Crnoj Gori Mina Brajović je istakla da dijabetes ima razmjer epidemije na globalnom nivou, i da samo u Evropi ima oko 60 miliona oboljelih.

„Gojaznost, fizička neaktivnost i neadekvatna ishrana osnovni su riziko faktori za nastanak dijabetesa. Nažalost, dijabetes se sve više javlja i kod djece i adolescenata, a očekuje se i porast broja ovoljelih. Procjene Svjetske zdravstvene organizacije kažu da do 2030. godine dijabetes ima potencijal da bude sedmi vodeći uzrok umiranja u svijetu. Dijabetička retinopatija je najčešća komplikacija dijabetesa, i treći je po redu uzrok slijepila u svijetu. Oštećenja vida kao posljedica dijabetičke retinopatije mogu se spriječiti efektivnom kontrolom dijabetesa, ranom detekcijom promjena na rožnjači i kvalitetnim liječenjem,“ kazala je Brajović.

„Nepostojanje nacionalnih vodiča i smjernica za liječenje dijabetesa i dijabetičke retinopatije i nedovoljnost kadra jedni su od ključnih nedostataka primjećenih od strane Svjetske zdravstvene organizacije,“ rekla je Brajović.

Viši ekspert u kancelariji Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi dr Silvio Mariotti dao je pregled pitanja koja se tiču dijabetičke retinopatije u Evropi ističući da podaci Svjetske zdravstvene organizacije o broju oboljelih od dijabetesa i dijabetičke retinopatije poziva na hitnost reagovanja.

„Dijabetes pogađa sve zemlje svijeta i tiha je bolest. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o povećanju broja oboljelih do 2030. godine. Kao posljedicu toga imamo i veliki broj ljudi kod kojih postoji mogućnost razvijanja dijabetičke retinopatije. Prije ili kasnije će osoba koja boluje od dijabetesa oboljeti od dijabetičke retinopatije. Broj oboljelih u Evropi se, takođe, povećava iz godine u godinu. Podaci ukazuju i na smrtnost oboljelih od dijabetesa od kardiovaskularnih bolesti, koja se kreće oko 50%, a 20% od problema sa bubrezima. Od ukupnog broja osoba koje 15-20 godina žive sa dijabetesom, 90% njih će razviti neki oblik dijabetičke retinopatije kao posljedica nekontrolisanog dijabetesa,“ rekao je dr Mariotti.

„Što se tiče Evrope dva glavna uzroka oštećenja vida, dijabetička retinopatija i glaukom, su u porastu. Sedamnest procenata slijepih u Evropi oboljelo je od dijabetičke retinopatije. Dijabetička retinopatija se ne može izbjeći, ona se mora pojaviti u životu osobe oboljele od dijabetesa, ali se slijepilo kao najveća komplikacija dijabetičke retinopatije može prevenirati u smislu odlaganja oštećenja vida i smanjenja stepena oštećenja. Ta prevencija se postiže kontrolom dijabetesa, saradnjom oftalmologa i endokrinologa i edukovanjem pacijenata o dijabetičkoj retinopatiji. Takođe, se moraju uspostaviti službe za liječenje dijabetesa i dijabetičke retinopatije koje su dostupne svim pacijentima,“ kazao je dr Mariotti.

Prof. dr Miroslav Stamenković, konsultant koga je angažovala Svjetska zdravstvena organizacija da bude vođa tima lokalnih eksperata koji su dali doprinos u procjeni kapaciteta sistema za efektivno upravljanje dijabetesom i dijabetičkom retinopatijom, prezentovao je ocjene SZO-a o sistemu upravjanja dijabetesom i dijabetičkom retinopatijom u Crnoj Gori.