Dvodnevni susret jadranskih urologa po treći put u Budvi

0
166

Iskustva sa raznih strana

U okviru sesije posvećene kratkotrajnim poster prezentacijama prikazani su ESWL i FURS tretman nefrolitijaze (Martin Kapelac, CRO), prediktivni faktori komplikacija perkutane nefrolitotripsije (Zijad Selimović, BiH), TURP tretman (Tadija Pejović, SRB), tumijumska laserska terapija prostate i tumora bešike (Nihad Zejnilović, MNE), TOT metoda u urologiji žena (Dušan Zarić, SRB), prolapsa karlice (Snežana Glavičić, MNE), AUS u okviru inkontinencije muškaraca (Robert Pantar, SLO), faktori rizika za postprostatektomsku inkontinenciju (Osman Hadžiosmanović, BIH), TUR u dijagnozi i terapiji tumora bešike (Mihailo Radovanović, SRB),  mikrohematurija u okviru detekcije kancera bešike (Ivan Perić, SLO), korpoplastika Peronijeve bolesti (Miloš Petrović, SLO), operativne modifikacije prijapizma (Jelena Kovačević Prstojević, BIH), AUS terapija desnog uretera (Iztok Dic, SLO), Volasova modifikovana tehnika urinarne diverzije (Marko Vuković, MNE).

U nastavku sesije dat je prikaz liposarkoma sjemenovoda (Miloš Maletin, SRB), bilo je riječi o korelaciji TRUS biopsije i rekurencije kancera prostate (Marko Vuković, MNE), kvalitetu života nakon radikalne prostatektomije (Marko Tanić, SRB), tretmanima infiltracije TCC-a (Vlatko Ristov, NM), neuroendokrinom karcinomu bubrega (Boris Pospihalj, SLO), laparoskopskom tretmanu renalnog karcinoma u T-1 stadijumu (Ivica Stojanoski, NM), efektima i modusima terapije malignih renalnih tumora (Amel Mujić, BIH;  Toni Krstev, NM;  Nikola Lukač, SRB), Vilmovom tumoru i RPLND tehnici (Milena Taskovska, SLO), kao i retroperitoneoskopskoj nefrektomiji (Ines Kalači, SRB).

 Renalni tumori

U cilju oslikavanja što sadržajnijeg mozaika renalnih tumora, ovom pitanju posvećene su tri sesije Foruma. Uvodnu prezentaciju imala je Snežana Cerović, iz Srbije, a u nastavku su prikazane pojedinosti u vezi sa biopsijom renalnih tumora (Božo Krušlin, CRO), hirurškim procedurama (Nurija Bilalović, BIH), patologijom (Ana Bravc, SLO), sistemskom tretmanu (Breda Škrbinc, SLO; Marija Gamulin, CRO), te perioperativnoj hemoterapiji (Marija Milosavljević, SRB). Kompjuterizovana tomografija i preoperativni tretman ovih pacijenata bili su tema Branislava Lukača, iz Beograda, a o aktivnom praćenju i hirurgiji ovih tumora govorio je Nikola Knežević, iz Zagreba. O RCC proceduri govorio je Uroš Babić, iz Beograda, o citoreduktivnoj nefrektomiji − Jasmin Bektić, iz Insbruka, a o cističnim tumorima Benjamin Kulovac, iz Sarajeva. Robotski asistiranu laporaskopiju prezentovao je Simon Havlina, iz Ljubljane, iskustva iz Osijeka prikazao je Deni Pavković, parcijalnu nefrektomiju − Zoran Krstanoski, iz Slovenije, i Slaviša Savić, iz Srbije, a iskustva iz Mostara predstavio je Davor Tomić. Treću sesiju posvećenu renalnim tumorima otvorio je Ivan Vuković (SRB), pitanjem disekcije limfnih čvorova u renalnoj hirurgiji. O mogućnostima zbrinjavanja uznapredovalih tumora govorio je Miro Mihelič (SLO), perspektivi terapije spinalne metastaze Branko Krajnović (GER), perkutanoj ablaciji malih tumora − Luka Penezić (CRO), transarterijalnoj embolizaciji u okviru tretmana ovih kancera Davor Mrda (SRB), a o iskustvu u primjeni laparoskopske nefroureteroktomije Skender Saidi (NM).

Video sesijom okončan je program Foruma urologa. Laparoskopski tretman prikazali su Senjin Đozić (SRB), Jovan Ivović (MNE), Ivica Stojanoski (NM), Vuk Sekulić (SRB), Milena Taskovska (SLO), Vuk Sekulić (SRB), Andraž Kondža (SLO), Amel Kesmer (BIH), Andraž Miklavžina (SLO). Endoskopsku proceduru urinarnog kamena prikazao je Uroš Kenić (SRB), a uretroplastiku posebnog tipa  − Nikola Stanojević (SRB).

Anita Đurović