Informacija povodom održane konferencije za predstavnike medija radi predstavljanja rezultata u dosadašnjem radu planova za budući period

0
385

– Agencija za ljekove i medicinska sredstva od 2009. sprovodi nadležnost prikupljanja i obrade podataka o potrošnji ljekova u Crnoj Gori. Podaci o potrošnji ljekova se prikupljaju od svih registrovanih veledrogerija koje su vršile promet u datoj kalendarskoj godini, a po veleprodajnim cijenama. Agencija posjeduje izvještaje o potrošnji od 2009. godine, a zaključno sa 2014. godinom.

– U procesu registracije ljekova i medicinskih sredstava Agencija će nastaviti sa transponovanjem odredbi relevantnih evropskih direktiva i regulativa u podzakonske akte, čime se doprinosi potpunijoj harmonizaciji crnogorske legislative sa Acquis-om što je i obaveza koja proističe u okviru pregovora za pridruženje i članstvo Crne Gore u EU.