Nagrada za kvalitet cijelog zdravstvenog sistema

0
580

        Direktor Doma zdravlja Podgorica, doc. dr Nebojša Kavarić je, na pres konferenciji, rekao da je Dom zdravlja Podgorica uspješno realizovao proces akreditacije Centra za laboratorijsku dijagnostiku, prema međunarodnom standardu MEST EN ISO 15189:2016.
        – Menadžment Doma zdravlja Podgorica je ostvario svoju viziju, a to je savremen, efikasan i akreditovan Centar za laboratorijsku dijagnostiku, koji angažovanjem sopstvenog stručnog kadra, praćenjem savremenih trendova u oblasti laboratorijske dijagnostike i korištenjem najsavremenije tehnologije postiže visok nivo kvaliteta laboratorijskih analiza – objasno je dr Kavarić.
        Dobijanjem akreditacije je, kako smatra, potvrđeno da Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica, u kojem se, godišnje obavi oko milion laboratorijskih analiza, radi po najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtjevima korisnika.
        – Dobijanje akreditacije predstavlja početak novog poglavlja u našem radu i otvara mogućnost saradnje sa međunarodnim kompanijama, jer je ovaj sertifikat priznat u cijelom svijetu i predstavlja ličnu kartu savremene laboratorije, kakvu Crna Gora zaslužuje da ima – istakao je dr Kavarić.

        Prema njegovim riječima, Centar za laboratorijsku dijagnostiku je opremljen najsavremenijom laboratorijskom opremom renomiranih svjetskih proizvođača i sa stručnim i iskusnim kadrom postiže najviše ciljeve u domenu laboratorijske dijagnostike.
        – U Centru za laboratorijsku dijagnostiku uzimaju se humani uzorci za ispitivanje i izvođenje analitičkog testiranja za parametre iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije i citohemijske analize urina, a nadamo se uskoro i imunobiohemije – kazao je dr Kavarić.
        On je rekao da je laboratorija uspostavljena na 11 lokacija u gradu, na punktovima – Blok V za odrasle, Blok V za djecu, Stara varoš, Nova varoš, Stari aerodrom, Konik, Donja Gorica, Novi blok Zabjelo, Tuzi, Golubovci i Zlatica.

        – Uzorkujemo i na 43 lokacije seoskih ambulanti. Sopstvenim vozilima za patronažu sa ekipama vozača i medicinskih radnika uzimaju se uzorci i na kućnoj adresi. To je u ovom trenutku oko 500 kućnih uzoraka svaki dan. Centar za laboratorijsku dijagnostiku rapolaže sa 10 vozila – naveo je Kavarić.
        – Pred nama je težak zadatak, da dobijeni sertifikat zadržimo i da prilikom redovnih godišnjih provjera pokažemo da radimo na stalnom unapređenju našeg sistema kvaliteta, kao i da smo pouzdan partner građanima u oblasti primarne zdravstvene zaštite – kazao je Kavarić.

        Direktor Akreditacionog tijela, Mikan Pavićević, rekao je da se u registar upisuje prva medicinska laboratorija u Crnoj Gori što, kako smatra, predstavlja veliki korak za sve zainteresovane strane, kao i za korisnike usluga i samu državu.
        – To je znak da je akreditacija prepoznata kao mjera za uspostavljanje povjerenja, što je od izuzetnog značaja, posebno u oblasti medicinske biohemije. Na kraju, sa velikm zadovoljstvom predajem sertifikat, koji Akreditaciono tijelo sa zadovoljstvom dodjeljuje Domu zdravlja Crne Gore – poručio je Pavićević.
        Rukovoditeljka Službe za akreditaciju, Tanja Radović, objasnila je da sertifikat o akreditaciji prve medicinske laboratorije znači da je Crna Gora dobila laboratoriju, koja ima dokazan rad po najvišim standardima profesionalne i tehničke kompetentnosti, a u skladu sa međunarodnim standardom.
        – Mi ne tvrdimo da onaj ko nema sertifikat ne radi kompetentno. Međutim, onaj ko nema akreditaciju nije dokazao da radi usaglašeno sa evropskim pravilima i principima. Takođe, ne znači da onaj ko ima akreditaciju neće imati bilo kakav propust u radu. Ali akreditacija je omogućila da svojim uspostavljenim sistemom taj propust blagovremeno otkrije, otkloni ili svede na najmanju mjeru i učini da se taj propust ne ponovi – pojasnila je Radović.
        Od procesa, kako je navela, benefite imaju svi koji su korisnici usluga medicinske laboratorije i uspostavljenim sistemom imamo garanciju da smo od uzimanja uzoraka, transporta, laboratorijskih analiza, skladištenja uzoraka i rezultata došli do pouzdanog i sigurnog rezultata.
        – Naravno i medicinska laboratorija ima benefit i akreditacija joj je podrška da implementira ono što je propisala u tehnologiji rada, da optimalno koristi postojeće resurse, da postiže efikasnost u radu, da ostaruje sve bolju saradnju sa pacijentima. I konačno i Akreditaciono tijelo ima benefit od ovog posla. Imamo evropsku agendu da radimo na promociji svih tijela za ocjenu usaglašenosti i podatak da danas u svoj registar upisujemo prvu medicinsku laboratoriju iz oblasti biohemije vrlo pozitivno utiče na naš rejting – istakla je Radović.

                                                                                          Dom zdravlja Podgorica