Održan stručni oftalmološki skup

0
421

U organizaciji kompanija Farmont i JGL, u hotelu „Podgorica“ 29. oktobra održan je stručni skup posvećen oftalmologiji.

Na temu „Suvo oko i glaukom“ govorila je dr med Edita Files Bradarić.

– Suvo oko i glaukom mogu predstavljati klinički i terapijski problem. Prevalencije za ova oboljenja su u starijoj dobi. Ako posmatramo problem suvog oka, ono je više prisutno kod žena, dok se kod glaukoma ne pravi neka značajna razlika s obzirom na pol – kazala je dr med Bradarić. Ona je u svom izlaganju predstavila studiju koja je rađena u Sjedinjenim američkim državama. Osim toga, dr med Bradarić je podsjetila na to, koliko je važno uraditi detaljan pregled glaukomskog pacijenta. – Svaka kontrola glaukomskog pacijenta mora se obaviti detaljno, ne samo izmjeriti očni pritisak i vidno polje, nego dobro pogledati konjuktivu. Topikalna terapija može štetno djelovati na nervne završetke rožnjače, tako da se i to mora uzeti u obzir. Potrebno je izvršiti i analizu sekrecije vodenog sloja, kao i prvi objektivni kvantitivni test, gdje sa jednim aparatom možemo analizirati malu količinu tečnosti u oku i utvrditi stepen suvoće oka – kazala je dr med Bradarić.

– Što se tiče liječenja suvoce oka uzrokovanog antiglaukomskim preparatima, ono se razlikuje s obzirom na to da li je blagi umjereni ili teški poremećaj. U blažim poremećajima se mogu koristiti vještačke suze, dok se u težim poremećajima u liječenje mogu uvesti kortikosteroidi i medicinski preparati koji utiču na poboljšanje stanja suvog oka i okularne površine. Topikalna terapija za suvo oko i glaukom su glavne indikacije za preparate koji se koriste dugotrajno. Ono što može olakšati liječenje i uticati na smanjenje troškova su višedozne sterilne bočice sa pumpicom koje mogu uštedjeti potrošnju preparata, zbog toga što se mogu koristiti više puta; to je tzv 3k sistem, koji je dosta složen, sa više dijelova, a više od godinu dana je prisutan na našem tržištu. Pomenuti 3K sistem omogućava proizvodju preparata bez konzervansa. Postoje mnoge studije koje ukazuju na štetnost konzervansa, prije svega konzervansa BAK- benzalkonium hlorid, prisutnog u mnogim pripravcima kapi koje se primjenjuju u oftalmologiji. Lična iskustva su pozitivna i pacijenti dobro reaguju. Jedan od problema je što se mora više pažnje posvetiti edukaciji pacijenata, pogotovo starijih, o korišćenju ovih preparata – kazala je dr med Bradarić.

Predavanje na temu novog antibiotika četvrte generacije fluorohinolona za liječenje upalnih bolesti prednjeg segmenta oka, održala je dr med Sonja Jandroković iz Kliničko-bolničkog centra Zagreb.

– Sve manje je oftamologa pa se moramo posvetiti raznim područjima. Uvijek volim da na svim svojim predavanjima se podsjetim na osnovne stvari u vezi sa oftalmologijom. Važno je uvijek pričati o vaskularizaciji oka, anatomsko-fiziološkom podsjetniku, o tome zašto neki ljekovi prodiru, a neki ne. Tako možemo bolje razumjeti i aktivni mehanizam selekcije supstanci, a onda pričati o upalama koje se dešavaju u oku. Prema podacima iz literature, godisnje 1-4 % pacijenata posjeti svog izabranog ljekara radi konjuktivitisa. U 50-70 % slučajeva uzročnici upale su bakterije. Veliki broj tih slučajeva rješavaju ljekari na primarnom nivou zdravstvene zastite.

– Važno je uzeti u obzir klinčke simptomi upale, membranozne promjene, kao i cjelokupnu kliničku sliku, kako bismo pristupili liječenju. Važno je da imamo preparate koji djeluju brzo i efikasno, kako se ne bi stvorila rezistencija, koja ne predstavlja veliki problem kao u drugim oblastima, jer bakterije koje su intrinzički stekle rezistenciju uglavnom ne prelaze sa pacijenta na pacijenta, ali upale moramo liječiti prije nego dođe do određenih posljedica i komplikacija. Kod antibiotika 4. generacije fluorohinolona je potrebna dvostruka mutacija na oba gena da bi patogen postao otporan. Kod starijih generacija je bila dovoljna jedna mutacija, a postoji i veća vjerovatnoća razvoja prvog koraka mutacije, čime se lako stiču uslovi kasnijih mutacija. Četvrta generacija fluorohinolona ima širok spektar djelovanja, posebno proširen kada su gram pozitivne bakterije u pitanju, brz baktericidni efekat, dobro prodiranje u očna tkiva, smanjenu mogućnost razvoja rezistencije, a dostupni pripravci su bez konzervansa. U budućnosti, nadamo se da će postojati kombinovani lijek, gdje ćemo sa istim kapima rješavati više problema – kazala je dr med Jandroković.