Za vrijeme boravka u inostranstvu prof. dr Stanko Milić, obavljao je višegodišnja vještačenja i stekao iskustva iz anglo-saksonskog prava koja se odnose na primjenu forenzičke psihijatrije u svakodnevnoj praksi vještačenja. Kao iskusan sudski vjestak ističe da se u sudovima srijeće različita praksa.
Prof. dr Budimir Šegrt rođen je 19. novembra 1956. godine u Trebinju, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Nikšiću. U Beogradu je 1975. godine upisao Medicinski fakultet, a završio ga 1980. godine. Nakon završenog Medicinskog fakulteta prof. dr Budimir Šegrt prvi put se zaposlio u Domu zdravlja u Nikšiću, 1981. godine.
Piše: Prim. mr sci dr Slobodan V. Radonjić,spec. za oralnu hirurgiju   Hirurgija (ime potiče od grčkih riječi „heir“ i „ergon“ što znači „ruka“ i „rad“) je grana medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti koje se moraju tretirati radom ruku hirurga i primjenon mehaničkih sredstava (instrumenata). Stara je koliko i čovječanstvo.
U organizaciji Centra za nauku Kliničkog centra Crne Gore i Klinike za ORL i MFH, u ponedeljak 30. marta, u amfiteatru Instituta za bolesti djece Podgorica, održan je stručni skup na temu „Estetika lica u fokusu“. Skup je otvorila i prisutne pozdravila prof. dr Slavica Vujisić, direktorica Centra za nauku.
U prostorijama Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), u srijedu 4.03. 2015. godine, održan je sastanak sa predstavnicima medijskih kuća u Crnoj Gori. Cilj sastanka bio je unapređenje saradnje između CALIMS-a, kao institucije nadležne za očuvanje javnog zdravlja putem dostupnosti kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih ljekova i medija koji objektivnim informisanjem o ljekovima i medicinskim sredstvima doprinose unapređenju zdravlja građana Crne Gore.