Prof. dr sci med. Božidar M. BojovićDr Božo Vuković, prvi doktor medicinskih nauka u Crnoj Gori poslije Drugog svjetskog rata, erudita, intelektualac nemirnog istraživačkog duha, ovog puta se predstavlja sa dvije monografije tematski identične, ali po mnogo čemu, posebno prema stavovima u njima, polemički izazovne: polne bolesti kroz djela Šekspira i Njeogoša, dva svjetska velikana književnosti u analizi stručnog medicinskog autoriteta, koji više od pola vijeka proučava ovu tematiku.