Piše: dr Snežana Barjaktarović-Labović, specijalista higijene Voda je uslov života na Zemlji. Dovoljne količine higijenski ispravne vode indirektno produžavaju životni vijek čovjeka, i to kroz dobre životne uslove, smanjenje stepena obolijevanja od zaraz­nih bolesti i veći nivo zdravstvene kulture.
Direktorica, dr Sabina Markišić Dom zdravlja - Plav je referentni centar primarne zdravstvene zaštite i sastavni dio sistema zdravstva Crne Gore. Organizacija Doma zdravlja utvrđena je odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Vitrektomija

Piše: dr sc. med. Sergej Alpatov Oftalmološka klinika Optimal, Podgorica Kako u čitavom svijetu tako i u Crnoj Gori broj oboljenja zadnjeg segmenta oka ne samo da se ne smanjuje, već nastavlja da raste. U liječenju većine ovakvih oboljenja najefikasnije su hirurške metode.
U organizaciji Crnogorske agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), u Opštoj bolnici „Blažo Orlandić" u Baru, 29. marta upriličen je naučni skup koji je za temu imao Farmakovigilancu.

Zacenjivanje kod djece

Piše: dr Milica Šofranac, pedijatar Zacenjivanje, ili respiratorne afektivne krize, predstavl­jaju epizode prestanka disanja kod djece, sa mogućim gubitkom svijesti i promjenom tonusa tijela neposredno poslije događaja koji su izazvali jake emocije ili bol.