Bolesti zuba

Piše: dr Miloš Radulović, stomatolog Liječenje karijesa i njegovih komplikacija čini jednu od najčešćih intervencija koju stomatolog obavlja u svojoj praksi. Karijes, ukoliko se ne liječi na vrijeme, zahvata dublje slojeve gleđi i dentina da bi na kraju zahvatio i samu pulpu zuba, u kojoj se, između ostalog, nalazi i zubni nervi i krvni sudovi.
Budvanski hotel „Mediteran" bio je mjesto sastanka velikog broja stručnjaka iz oblasti stomatologije koji su u ovaj primorski grad stigli da bi uzeli učešća na Prvom kongresu stoma­tologa Crne Gore.

Hidroterapija

Piše: Bojan Kraljević Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App) Hidroterapija se sastoji od prenošenja toplotnog, mehaničkog i hemijskog djelovanja vode na površinu tijela. Ovo djelovanje zavisi od količine vode, njene toplote, od toga da li je u stanju mirovanja ili se kreće, kao i od sastojaka, hemijskih sup­stancija koje postoje u vodi.
Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog Trombociti su dobar izvor faktora rasta koji mogu biti upotrebljeni u estetskoj dermatohirurgiji lica za rejuvenaciju i augmentaciju. Bioresorptivni materijali, kao hijaluronska kisjelina, često se upotrebljavaju. Mnogi egzogeni fileri donose i autologni fibrotični odgovor na uvećanje
Piše: mr ph. Željka Bešović U današnjem potrošačkom društvu reklama je postala nezamjenljivo sredstvo za promociju proizvoda. Reklamiranje bilo kojeg proizvoda, uključujući i ljekove, prihvatljivo je samo ukoliko je u skladu sa regulativom i standardima dobrih praksi i ne bi smjelo da sadrži elemente koji bi mogli biti uvredljivi, koji bi mogli stvoriti nerealna očekivanja kod potrošača ili ih navoditi na pogrešne zaključke.